Musiikin perusteiden tutkimus, koulutus- ja teemavuosihanke 2008–2011

Valmistelemme vuosille 2009–2011 ajoittuvaa hanketta, joka yhdistää musiikin perusteiden opettajia ja tutkijoita. Mukana ovat Sibelius- Akatemia (koordinoija), Metropolia sekä muita alan opettajakoulutusta antavia yksiköitä, Suomen musiikkioppilaitosten liitto sekä Musiikinteoria- ja säveltapailupedagogit Mutes ry.

Tavoitteemme on auttaa musiikkioppilaitoksissa työskenteleviä opettajia ja alan opettajakoulutusta vastaamaan musiikkioppilaitostyön ajankohtaisiin haasteisiin ja uudistustarpeisiin. Hanke tukee musiikkioppilaitosten opettajia viimeaikaisen opetussuunnitelmauudistukseen toteuttamisessa. Hankkeeseen osallistuvat opettajat voivat työstää omia kehittämisideoitaan oppilaitoksissaan ja jakaa hyviä käytänteitä teemavuonna 2010-2011.

Hankkeeseen kuuluu kolme osa-aluetta: 1. kehittämistyö oppilaitoksissa ja sitä tukeva tutkimus, 2. opettajakoulutuksen kehittäminen ja 3. ja musiikin perusteiden teemavuosi (2010–2011). Lukuvuosi 2008–2009 on valmisteluvaihe, jonka kuluessa kootaan toimijat ja luodaan tarkennettu toimintasuunnitelma.

Aihealueita ja kiinnostuksen kohteita

Tähänastisissa keskusteluissa tai meneillään olevassa tutkimuksessa on käsitelty mm. seuraavia teemoja:

  • historia ja historian opetus ja oppimateriaali
  • musiikkianalyysin mahdollisuudet perustason opetuksessa
  • soiton alkeis- ja ryhmäopetus ja MuPe
  • vertaisoppiminen, poikien ja tyttöjen oppimisyhteisö
  • säveltapailun opetusmenetelmät
  • arviointi
  • instrumenttikohtaiset kysymykset
  • laulunopiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden tarpeet

Valmisteluvaiheen koordinointi ja yhteyshenkilöt:

Lotta Ilomäki (lotta.ilomaki(ät)siba.fi)                         

Leena Unkari-Virtanen (leena.unkari-virtanen(ät)siba.fi)

Mukaan?

Musiikkioppilaitoksissa toimivilla opettajilla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen esimerkiksi omaa opetusta kehittävissä teemaryhmissä, mentorina aloitteleville opettajille tai asiantuntijan roolissa. Kutsumme opettajia mukaan myös hankkeessa tuotetun materiaalin koekäyttämiseen. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi hankkeen yhteyshenkilöille jo nyt. Toimitamme lisätietoa MUTES ry:n kotisivujen kautta.