RYTMIIKAN UUDISTUVA PEDAGOGIIKKA - VALTAKUNNALLINEN SEMINAARI
Paikkakunta
Helsinki

Paikka
Musiikkitalo

Ajankohta
21.10.2011 - 22.10.2011

Laajuus
2 kurssipäivää, pe 9-17 ja illanvietto la 9-15

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot:

http://www2.siba.fi/taydennyskoulutus/index.php?id=44&la=fi&kurssiid=308

Kohderyhmä
Peruskoulun, lukion, taiteiden perusopetuksen, kaikkien
musiikkioppilaitosten ja keskiasteen oppilaitosten opettajille.
Kurssille voidaan ottaa myös opettajiksi/pedagogeiksi opiskelevia
opiskelijoita.

Tavoitteet
Seminaarissa esitellään rytmiikan opetuksen uusia pedagogisa
lähestymistapoja ja menetelmiä. Tapahtumassa esitellään myös eri
oppilaitoksissa ja koulussa toteutettujen pedagogisten projektien antia ja
tuloksia.
Sisältää alustuksia, demonstaratioita, esityksiä, pedagogisia keskusteluja
ja tulevaisuuteen suuntavaan rytmiikan pedagogisen panelikeskustelun yhdessä
kouluttajien, vierailijoiden ja seminaarin osallistujien kanssa.

Koulutushanke European Arts Education 2011 tarjoaa opettajille uutta tietoa
ja mahdollisuuden käytännön taitojen kehittämiseen taidekasvatuksen eri
osa-alueilla (musiikki, kuva, tanssi, yhteisöllinen media ja viestintä,
draama ja teatteri, taiteiden integrointi eri oppiaineisiin). Lisäksi
koulutuksissa tutustutaan myös eurooppalaisen yhteistyön mahdollisuuksiin
koulujen ja oppilaitosten taidekasvatustyön kehittämisessä. Kursseja
järjestetään eri puolella Suomea.

Sisältö
Seminaari tarjoaa näköaloja rytmiikan uusiin menetelmiin ja työtapoihin.
Seminaarin aiheena on Rytmiikan uusin pedagogiikka ja sen sovellukset.
Seminaari sisältää käytännönläheisiä demonstraatioita ja työskentelyä.
Seminaarissa tutustutaan rytmiikan uusiin ja monimuotoisiin työtapoihin ja
sisältöihin.
Kokemuksia rytmiikan opetuksen sovelluksista ja pedagogisesta
kehittämistyötä eri oppilaitoksissa.

 

perjantaina 21.10. klo 9-17 ja illanvietto Musiikkitalossa alkaen klo 18.30
lauantaina 22.10. klo 9-15

Huom. hakulomakkeen kurssimaksukohdassa kysytään maksajaa, onko itse ai
työnantaja. Tästä kohdasta Sinun ei tarvitse välittää (on peruslomakkeemme
muoto). Voit laittaa kumman vaan, sillä tämä kurssi on opettajille ja
opettajaksi/pedagogiksi opiskeleville maksuton.

Työskentely
Johdantoluentoja ja toiminnallisia työpajoja sekä uusiin oppimateriaaleihin
tutustumista. Lisäksi tutustumista eurooppalaisen taidekasvatuksen
käytäntöihin ja kehityshankkeisiin.

Kouluttajat
Rytmiikan opetuksen ja pedagogiikan opettajia ja asiantuntijoita
mm. Elina Kivelä-Taskinen, LitM
Harri Setälä, musiikkipedagogi
Markku Kaikkonen, mus.maist., musiikkipedagogi

Ulla Piispanen, MuM, musiikkileikin lehtori

Petri Aarnio, rehtori, Keski-Helsingin musiikkiopisto

Opetuskieli
suomi

Muita tietoja
Kurssi on osa koulutushanketta Taiteet ja media koulussa tänään - European
Arts Education 2010. Hanke tarjoaa opettajille uusia työtapoja
taidekasvatuksen opetukseen. Koulutusta rahoittavat Cimo, Kansainvälisen
liikkuvuuden ja yhteistyön keskus sekä Euroopan komissio.

Hinta
Kurssi on osallistujille maksuton. Lisäksi osallistujien ruokailu- ja
matkakulut korvataan max 100 euroon/osallistuja /kurssi.

Yhteyshenkilö
erikoissuunnittelija Sirke Pekkilä
e-mail: sirke.pekkila@siba.fi
puh.: 050 5262 004

Hakuaika
10.10.2011 mennessä