Mutesin uudet sivut löydät osoitteesta mutes.fi


 

MUTES ry.:n JÄSENKYSELY, jossa kartoitetaan hahmotusaineiden opettajien näkemyksiä opetuksesta ja kurssien sisällöistä.

Uuden OPS:n vaikutukset alkavat enenevässä määrin näkyä myös musiikin hahmotusaineiden opetuksen arjessa. Tämän myötä on tullut tarvetta selvittää, millaisia nämä muutokset ovat. Aiemmin syyskuussa SMOL ry lähetti jäsenistölleen kyselyn OPS-uudistuksesta. Mutes ry on puolestaan tehnyt hahmotusaineiden opettajin työn muutoksia kartoittavan kyselyn. SMOL ry:n kyselyyn verrattuna se painottaa enemmän hahmotusaineiden sisällöllisiä kuin määrällisiä muutoksia. Kyselyyn voit vastata tämän linkin kautta:

Vastausaikaa on 11.10.2019 saakka. Toivomme, että kaikki Mutes ry:n jäsenet vastaavat tähän kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kahdella tavalla:

1. Vastausten pohjalta kirjoitetaan artikkeli uuden OPSin vaikutuksesta musiikin hahmotusaineiden opetukseen. Artikkeli on tarkoitus julkaista Rondossa alkuvuodesta 2020.
2. Mutes ry on suunnittelemassa musiikin hahmotusaineiden OPS-suositusta, jonka laatimisessa hyödynnetään jäsenkyselyn tuloksia. Suosituksen tavoitteena olisi toimia suuntaa antavana työvälineenä, kun uusia opetussuunnitelmia aletaan toteuttaa laajamittaisesti käytännössä ja niiden mahdolliset muutostarpeet alkavat konkretisoitua.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan pääpalkintona ilmainen osallistuminen Mutes-seminaariin 26.-27.10.2019. Kallio-Kuninkalassa.

Lisäksi kolmelle vastaajalle arpaonni suo ilmaisen Mutes-jäsenyyden vuodeksi 2020.

Lisätietoja: Mutes ry.:n hallituksen jäsenet