Mutesin uudet sivut löydät osoitteesta mutes.fi


 

Opetusmateriaali


Musiikkiteknologisen työympäristön integrointi musiikin perusteiden opetukseen. Hankeraportti, Tampereen konservatorio. Lue lisää...


MO-mupemateriaali

Mupemateriaalit MO 1 ja MO 2 on laadittu musiikkiopistotason yhteisten opintojen kurssimateriaaliksi. Ne ovat vapaasti kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä, kunhan lähde mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Tehtäviä ja kappaleita kehitetään palautteen mukaan. ilona.virokannas(at)luhmo.fi

MO 1 vihko (PDF 14,6Mt)
MO 2 vihko (PDF 17,1Mt)


TOMUope: http://www.mupeope.fi


Anniina Vainion mupesivusto:
http://anniemupe.com/anniemupe/


Aino Jordman: Musiikin perusteet verkossa.
Arviointi ja verkkosivusto musiikin perusteiden opetukseen soveltuvista verkko-oppimateriaaleista.


Nina Steinby: Työ ja arviointi samaan pataan! Soivat ja toiminnalliset työtavat musiikin perusteiden arvioinnissa

Nina Steinby: Musiikin perusteita aikuisille. Opetuskansio

Nina Steinby: Tervetuloa musiikin perusteiden opettajien omille ideasivuille!


Musamatto

MusaMatto on kuluvan vuoden tammikuussa markkinoille tullut elämyksellinen opetusväline MuPen alkuopetukseen. MusaMatto on kehitetty helpottamaan juurisävelrimpsun oppimista, joka on perustana nuotinluvulle ja MuPe-opinnoille.

MusaMattoja on kaksi mallia, jotka toimivat kuten tavallinen ruutuhyppelyruudukko, mutta opettaen samalla musiikin perusasioita. C-duurimatossa juurisävelet on painettu isoilla ja selkeillä kirjaimilla mattoon. Puolisävelaskelten paikat, E-F ja H-C, ovat vierekkäin, joten duurin kaava on helppo hahmottaa.

Kirjaimeton Duurimatto sopii käytettäväksi muihin duuriasteikoihin, samoin esimerkiksi intervallien, säveltapailun tai solmisaation opettamiseen. Mikään ei piristä lasta niin kuin kunnon septimihyppy!

MusaMatto on otettu jo monissa musiikkiopistoissa ilolla käyttöön, tilaa sinäkin oma MusaMatto piristämään opetustasi!

Lisätietoja:
www.musamatto.fi


Sointuanalyysi

http://moodlemusic.net/fi/

Teoriaa

Koskettimisto, duuri

Koskettimisto, molli

Sointusarjoja

Sointu-, intervalli- ja muita harjoituksia

Piano-opetuksesta:
www.pianopolku.net

Musiikin teknologian tietoportaali (Otto Romanowski)


Verkossa ooppera tavoittaa teininkin

Opettajat ovat kokeneet oopperan opettamisen teini-ikäisille haastavaksi. Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen Suomalainen ooppera verkkoon -hanke tarttui aiheeseen: sen puitteissa on haluttu kehittää opettajille kättä pidempää hankalanakin koetun opetusaineen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Verkko-opetusmateriaalia suomalaisesta oopperasta tuottava tutkimushanke käynnistyi syksyllä 2007. Lue lisää...


Oppikirjoja ja muuta kirjallisuutta


Verkkoartikkeleita musiikin perusteiden aihepiiristä

Lotta Ilomäki: "Musiikin perusteet" keskustelun alla: muuttuuko musiikin hahmotus?
Ville Komppa: harmonian ja äänenkuljetuksen sekä intonaation opetuksen yhdistämisestä
Lisäksi on musiikkianalyyttisia artikkeleja Schumannin, Sibeliuksen ja Brucknerin musiikista.

Julkaisu löytyy täältä


Timo von Creutlein: Ear training and sight reading skills - a solfège textbook

Timo von Creutleinilta on ilmestynyt uusi oppimateriaali säveltapailun opetukseen. Lue lisää...


Malin Jaakkola: Musiikista nuoteiksi
Melodia- ja rytmidiktaattitehtäviä nuotinnusopetukseen (CD ja nuottikirja)


Joutsenvirta & Perkiömäki: Musiikin teoria 1


Musiikkikasvatusteknologia
Toimittaneet
Juha Ojala , Miikka Salavuo, Matti Ruippo ja Outi Parkkila
Kirjan loppuerää myydään 10 e/kpl plus posti. Tilaukset osoitteella matti.ruippo(at)tamk.fi


Susanna Ertolahti-Mertanen: Musiikkiseikkailu 1

Susanna Ertolahti-Mertanen: Musiikkiseikkailu 1, Opettajan opas,
Nettimyynti: www.suomalainen.com


Edward Aldwell ja Carl Schachter: Harmonia ja äänenkuljetus (Suomennos: Olli Väisälä, 653 sivua)


Opinnäytetyöt

Sibelius-Akatemian verkkojulkaisuja

Aino Jordman: Musiikin perusteet verkossa.
Arviointi ja verkkosivusto musiikin perusteiden opetukseen soveltuvista verkko-oppimateriaaleista.

Lotta Ilomäki: Muusikkoutta etsimässä: toimintatutkimus pianonsoittajien säveltapailuopetuksesta. Tämä väitöskirja on luettavissa sähköisesti ethesis-tietokannasta http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=415175.

Tiivistelmä on luettavissa täällä

Timo Pihkanen: Lapset laulavat: tutkimus tavoitteellisesta lasten laulunopetuksesta ja opas. Tämä lisensiaatintyö on luettavissa sähköisesti ethesis-tietokannasta http://ethesis.siba.fi/index.php

Eliisa Kaurala (2008): Musiikin perusteiden opetus taiteen perusopetuksessa. Opetussuunnitelman tarkastelua. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. (Gradu löytyy sekä Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksesta että Kajaanin yliopistokeskuksen kirjastosta. Molempia voi lainata, laina-aika on 28 vrk. Sähköistä versiota siitä ei ole.)

Eliisa Kaurala (2011): Melodian ja rytmin lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet musiikin perusteiden opinnoissa.

Erno Aalto: Opinnäytetyö: "Yhtyepiirissä korvat aukeavat - säveltapailua improvisoiden ja imitoiden"

Aino Jordman: SMART Board ja verkkomateriaali musiikin perusteiden opetuksessa

Leena Unkari-Virtanen: Moniääninen musiikinhistoria. Heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta.

Anniina Vainion opinnäytetyönä työstämä musiikintuntemuksen nettisivu http://anniemupe.com/anniemupe/index.php/musiikin-historia-ja-tyylit

Anna Maija Hyttinen: Harmoniasta opiksi – opinnäytetyö harmonian opettamisen ja oppimateriaalin mahdollisuuksista