Nina Steinby: Musiikin perusteita aikuisille. Opetuskansio

 1. Kansi
  Käyttäjälle, kansion sisältö
 2. Rytmi
 3. Melodia
 4. Nuottikirjoituksen käytäntö ja musiikkisanasto
 5. Harmonia
 6. Muoto
 7. Uuden nuottikuvan purkaminen
 8. Musiikin kuuntelu ja musiikin tuntemus
 9. Korvakuulolauluja (pdf)
 10. Opinnäytetyön raportti ja lähdeluettelo (1.6 Mb pdf)

Raportti sisältää mm. esimerkkejä materiaalin soveltamisesta opetuskäyttöön.

Materiaalia saa tulostaa ja kopioida vapaasti opetustarkoitukseen. Materiaalia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä sitä saa muokata ilman tekijän lupaa. Tekijä mainittava käytön yhteydessä.