Uusi julkaisu Suomen musiikkitieteellisen seuran 'Musiikkitieteellinen kirjasto' -julkaisusarjassa:

Edward Aldwell ja Carl Schachter: Harmonia ja äänenkuljetus
(Suomennos: Olli Väisälä, 653 sivua)

Tonaalinen harmonia on musiikinhistorian vaikutusvaltaisimpia ilmiöitä. Samalla se on mitä kompleksisin ilmiö, jonka syvälliseen ymmärtämiseen ei ole ollut tarjolla suomenkielistä kirjallisuutta. Tätä puutetta poistaa tehokkaasti suomennos Edward Aldwellin ja Carl Schachterin klassikon aseman saavuttaneesta teoksesta Harmony and Voice Leading.

Harmonia ja äänenkuljetus on muodoltaan oppikirja, mutta se sisältää myös kattavan yleisesityksen aiheestaan. Nimensä mukaisesti se kiinnittää yhtä lailla huomiota harmonisiin kuin lineaarisiinkin periaatteisiin ja osoittaa miten tonaalisten käytäntöjen rikkaus kehkeytyy näiden periaatteiden vuorovaikutuksesta eri mittakaavoissa.

Oppikirjana Harmonia ja äänenkuljetus lähtee liikkeelle
yksinkertaisimmista perusteista mutta ei kaihda etenemästä haastaviin laajan mittakaavan kysymyksiin. Teoksen esitystapa tukeutuu kauttaaltaan tonaalisen musiikin mestareiden käytäntöihin, joita havainnollistetaan lukuisilla nuottiesimerkeillä. Harmonia ja äänenkuljetus soveltuu sekä itseopiskeluun että materiaaliksi eritasoisille musiikinteorian, soinnutuksen ja analyysin oppikursseille.

Uutuusjulkaisua saa tilattua suoraan seuran sihteeriltä hintaan 40 € + postituskulut. Lisätietoja kirjasta sihteeriltä sekä osoitteesta
http://mtsnet.wordpress.com/

Jonna Vuoskoski
Suomen musiikkitieteellisen seuran sihteeri
Musiikin laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
jonna.vuoskoski@jyu.fi
Puh. (014) 260 1397