Seminaarimateriaalia


28.11.2013 Verkkoseminaari

Inkeri Jaakkola: Musiikkiopistotason MUPE

Mirja Kopra: Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille

Leena Unkari-Virtanen: Musiikki oppimisympäristönä Slideshare, pdf

Hanne Närhinsalo: MUSIIKIN PERUSTEET oppisisällöt ja tasosuoritusohjeet

Eija Kauppinen: Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Taiteen perusopetus

Lotta Ilomäki: Näkökohtia MuPe:n opetussisältöjen suunnitteluun osana musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmatyötä.


Kolin mupeseminaarin materialia (27.-29.9.2012)

Lotta Ilomäki: Äänihahmoista musiikkiin

Timo Syrjälä: Musiikin tekijänoikeusasiat

TEKIJÄNOIKEUS SUOJAA LUOVAA TYÖTÄ (pdf)

lisää tekijänoikeuksista täällä http://antipiracy.fi/aineistot/

Leena Unkari-Virtanen: Musiikkitieto. Vanhasta tiedosta jotakin uutta?


SML:n liittopäivät Pietarsaaressa 23.-25.11.2011.

Syyspäivien luentoaineistoja
MUPE 2011, Rmo ja Hymo (pdf)
Klaavi-hankkeen esittely (pdf): Klaavi-hanke