Verkossa ooppera tavoittaa teininkin

Opettajat ovat kokeneet oopperan opettamisen teini-ikäisille haastavaksi. Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen Suomalainen ooppera verkkoon -hanke tarttui aiheeseen: sen puitteissa on haluttu kehittää opettajille kättä pidempää hankalanakin koetun opetusaineen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Verkko-opetusmateriaalia suomalaisesta oopperasta tuottava tutkimushanke käynnistyi syksyllä 2007.

- Haluamme tarjota opettajille uusia tapoja tarttua kotimaiseen oopperaan. Verkko on jo lähtökohtaisesti koululaisille tuttu ja luonteva ympäristö. Toivottavasti voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että suomalainen ooppera saataisiin teineillekin mieluiseksi aiheeksi, toteaa hanketta johtanut FT Liisamaija Hautsalo.

Hanke koostuu neljästä erillisestä osiosta, joista nyt on valmistunut ensimmäinen: opetusmateriaali Olli Kortekankaan oopperaan Isän tyttö. Kokonaisuudet ovat oppituntien mittaisia ja Isän tytön lisäksi työn alle otetaan Leevi Madetojan Pohjalaisia sekä Armas Launiksen Aslak Hetta. Suunnitelmia jatkolle on jo.

- Valitsimme hankkeeseen mukaan teokset, joiden välityksellä saadaan tuotua esille myös Suomen historiaa. Isän tyttö -aineisto toteutettiin Sibelius-Akatemian Kehittämiskeskuksen rahoituksen turvin ja muille osioille haetaan jatkorahoitusta, Hautsalo toteaa.

Kokonaisuuden neljäs osa on virtuaalioopperatalo, joka esittelee oopperataloa instituutiona. Hankkeessa tuotettava materiaali on suunnattu yläkouluille, lukioille ja musiikkiopistoille. Se on vapaasti ladattavissa verkossa ja siten jokaisen oppijan saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Oppaina oopperan maailmaan toimivat virtuaalihahmot Tuukka ja Minna, jotka käyttävät seikkailussaan työkaluinaan muun muassa multimediapuhelinta. Edutainment-tyyppiseen kokonaisuuteen kuuluvat myös tehtävät.

Hanke on toteutettu Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osaston ja Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion välisenä yhteistyönä. Mukana toteutuksessa on ollut myös Savonlinnan Oopperajuhlat. Sibelius-Akatemian tutkijaryhmän muodostavat Hautsalon lisäksi professori Matti Huttunen, MuT Leena Unkari-Virtanen. Visuaalis-teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet taiteen maisterit Virva Auvinen, Juho Jouhtimäki, Linda Kroman ja Liisa Tervinen.

Suomalainen ooppera verkooon -hankkeen oppimateriaali julkaistiin Sibelius-Akatemiassa torstaina 11.8.2011 ja aineisto löytyy osoitteesta www.oopperaverkossa.fi - tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoja:
Liisamaija Hautsalo (liisamaija.hautsalo@siba.fi)
Leena Unkari-Virtanen (lunkari@siba.fi)
Matti Huttunen (mhuttune@siba.fi)